Scandinavianbranding_logo

Scandinavian Branding A/S
Køgevej 206
DK 4000 Roskilde
Denmark

design@scandinavianbranding.com

+45 4096 1133

Præsentation Kompetencer Focusområder Cases Kunder JOHAN ADAM LINNEBALLE Downloads Oversigt Kontakt
Logo Bomærke Navneudvikling Slogans Identitetsdesign Branding design Designprogram Designmanual Alt det andet
ET LOGO ER

Et logo er det koncentrerede visuelle symbol for virksomheden. Det skal være markant i sit udtryk, enkelt at aflæse, og udtrykke virksomhedens ’sjæl’.

Logoet kan indeholde et mærke, et symbol eller bare alene et navnetræk (logotype), men uanset logoets udformning, skal der være en mening bag.

Det rigtige logo udtrykker noget sandt og vigtigt om virksomheden i et enkelt visuelt 'tegn'.

Et logo er til syvende og sidst det eneste synlige udtryk for en virksomheds goodwill – det er en investering – og arbejdet hermed er alvor.

item19
Forside > Kompetencer > Logo/Bomærke

NAVNEUDVIKLING & SLOGANS

DesignprocesNavneudviklinglysn
HAR DIN VIRKSOMHED

- korte fyndige udsagn, der kommunikerer noget vigtigt om navnet og virksomheden.

Udvikling af navne er en selvstændig desciplin, som stiller krav til en særlig faglig viden (herunder perception, mytologi og kulturhistorie), og en bestemt arbejdsmetodik.

Et navneudviklingsprojekt omfatter præsentation af minimum 12 navneforslag i en nettoliste (alle tilgængelige på de ønskede domæner) som oplæg til et dialogmøde om det videre forløb.

At udvikle det rigtige navn er ikke bare et spørgsmål om ord - og deres betydning. Det er i høj grad også et spørgsmål om, hvordan det ser ud. Derfor handler det om at designe det rigtige visuelle udtryk i logotypen.

item19a

Identitets design kan også omfatte udvikling af navn. Enten til virksomheden eller til produktet - eller

et helt navne hierarki til en serie af produkter/services (produktportefølje). Vi udarbejder også deciderede slogans

Forside > Kompetencer > Navneudvikling

IDENTITETSDESIGN

Identitetsdesign MAN SKAL IKKE SKUE HUNDEN

Identitetsdesign handler om at udtrykke virksomhedens personlighed – at udtrykke hvad virksomheden står for og tror på – dens værdier – det handler om at sende de rigtige signaler til omverdenen.

Identitetsdesign er mere end bare et ”pænt logo” – det handler om hele virksomhedens visuelle kultur: Hvad hedder vi, hvordan ser vi ud, hvilke historier fortæller vi - og til syvende og sidst, hvem tror folk vi er?

Identitetsdesign handler både om navn og logo - om skrifter og farver – og om storytelling og symboler. Og at disse forskellige identitets elementer spiller sammen og kan arbejde sammen.

De forskellige grundelementer i et identitetsdesign bindes sammen i et decideret designprogram.

Havde vi nu set sådan ud, ville du have en hel anden opfattelse af, hvem vi er,
og hvad vi står for. Det betyder noget, hvordan man ser ud!

Forside > Kompetencer > Identitetsdesign

BRANDING DESIGN

item12a

og koordinere sine indsatser og virkemidler, og være opmærksom på, hvorledes disse signaler opfattes og tolkes af markedet og kunderne. Der er forskel på branding og markedsføring – branding handler om Staying Power, hvor markedsføring er mere dynamisk og aktuel.

SB arbejder med branding både for produkter, steder, organisationer, virksomheder og koncerner med flere datterselskaber ud fra vores slogans Design is Branding og Branding is Strategy.

Læs mere under Focusområder >
Læs også artikler om branding her >

DET HANDLER OM DIT OMDØMME

Branding handler om at skabe overensstemmelse med på den ene side, hvad din virksomhed er, hvad den kan og hvad den vil, og på den anden side, hvad den gør og hvordan den gør det - og dermed hvordan den bliver opfattet af omverdenen.

Det er faktisk meget sjældent, at der er 100% overensstemmelse mellem hvad virksomheden selv tror at den er, og omverdens opfattelse af hvad virksomheden står for.

Det er derfor vigtigt hele tiden at arbejde med virksomhedens branding ved bestandigt at justere og tilpasse

Forside > Kompetencer > Branding

DESIGNPROGRAM

designmanualer
designmanualer

En designmanual er, lige som en Grundlov, selve forudsætningen for, at alle involverede går i samme retning - og spiller i takt.

Et vel udbygget designprogram indeholder ikke bare designets grundelementer, men også standard illustrationer og mønstre samt layoutprincipper for både website, PowerPoints og tryksager, og andre nødvendige elementer og emner som fx. skilte, emballager etc.

Alle grundelementer og relevante emner defineres i et fælles modulsystem og specificeres og beskrives i en designmanual, hvor

regler for brug af hvert enkelt element og sammenstillinger heraf forklares og eksemplificeres.

Vi har udviklet, skrevet og udarbejdet en meget lang række systematisk opbyggede og konsekvent gennemførte designprogrammer. Fra den enkle logobank over guidelines for grundelementer til omfattende designmanualer – både printet, trykt og webbaseret form. Værktøjer, der gør det nemt for relevante medarbejdere at arbejde med designet i hverdagen.

Læs også artiklen "Den rigtige identitet er penge værd" under Downloads >

SPILLETS REGLER
Forside > Kompetencer > Designprogram

ALT DET ANDET

VI SÆTTER PRIS PÅ NYE
yniqdispensercopy kommunikationsdesign2 informationsdesign oplevelseskonceptdesignindex

Emballagedesign

omfatter alle dele af indpakningen og præsentationen af et produkt i bredeste forstand.

Fra det indre til det ydre, fra forsen-delse til display samt systemer og serier, logistik, stregkoder og etiketter.

Også specielle materialer, illustra-tioner, piktogrammer, farvekoder og perception indgår i emballagedesign.

Mindre displays og shop-in-shop koncepter kan være en del af en gennemført emballageløsning.

Vi har bl.a. udført omfattende embal-lageopgaver for Coloplast, Velux og Gosh og enkelt opgaver for bl.a. Yniq.

Kommunikationsdesign

omfatter udarbejdelsen af alle de visuelle elementer, der skal til for at kommunikere et givent budskab eller en række af budskaber. Det handler om plakater, bøger, tryksager, blade og magasiner samt brochurer, årsberetninger, aviser og specielt websites, powerpoint præsentationer, elektroniske nyhedsbreve og web miljøer.

Det handler både om at formidle information og om følelser og stemninger.

Vi har udført mange forskellige kommunikationsopgaver fra omfattende brochureprogrammer for Sonofon, Københavns Drengekor, GeoCenter Møns Klint til komplet avisdesign for Herning Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad.

Informationsdesign

handler om at formidle decideret præcis information og dækker fra instrumenter, oversigtskort og skilte-systemer via trafikplaner, vejledninger og brugsanvisninger til skærmbilleder og brugergrænse-flader.

Informationsdesign er nøgternt og præcist. Budskabet skal formidles så præcist og entydigt som muligt, læs-barhed, perception, symbolsprog og sikkerhed spiller en stor rolle.

Vi har bl.a. udført omfattende skilte-systemer for Danske Spil og Sydbank, informationsdesign til EU-forskningsprojektet PLUREL og nye Dansk Standard certifikater.

Oplevelses- og servicedesign

udarbejdelsen af nye koncepter, processer og deciderede events er spændende designdescipliner.

Opgaver med at udvikler nye services, formidling og specielle oplevelser kan være en vigtig del af brandingprocessen.

I den slags opgaver arbejder vi ofte tæt sammen med andre kompetente og specialer og indgår gerne i konsortier med "det rigtige" team.

Vi er bl.a. ophavsmænd og udviklere af konceptet INDEX:2005 og har udarbejdet formidlingsprojektet GeoCenter Møns Klint med bl.a. filminstruktør Ole Bornedal.

Forside > Kompetencer > Alt
item18
Identificerer det din virksomhed på
JOHAN ADAM LINNEBALLE  TIL TOP  TIL TOP  TIL TOP  TIL TOP  TIL TOP  TIL TOP